Nông sản Việt Nam sẽ phải giải cứu "dày" hơn nếu không hành động và thay đổi quyết liệt

Nông sản Việt Nam sẽ phải giải cứu "dày" hơn nếu không hành động và thay đổi quyết liệt

14/11/2019 - 12:49

Theo ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp, việc Trung Quốc siết chặt tác động đến tư duy nhìn nhận thị trường, kỷ cương...