Giải pháp mã hóa dữ liệu mức độ cột CubeOne đã đến Việt Nam

Sáng ngày 18/04/2019, tại Khách sạn Lotte Hà Nội, Công ty Cổ phần Phần mềm tài chính Ngân hàng Tinh Vân (Tinhvan Solutions) cùng đối tác eGlobal Systems đã tổ chức Hội thảo “CubeOne Solutions Day 2019”.
Giải pháp mã hóa dữ liệu mức độ cột CubeOne đã đến Việt Nam