CMC Cloud – Nền tảng Cloud duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp với 03 hãng công nghệ hàng đầu

Năm 2019, CMC Telecom kết nối thành công tới nền tảng Cloud của AWS, Microsoft và Google. Với một công ty công nghệ khá non trẻ trên thị trường, đó chắc chắn không phải là may mắn mà là một hành trình nỗ lực.
CMC Cloud – Nền tảng Cloud duy nhất tại Việt Nam kết nối trực tiếp với 03 hãng công nghệ hàng đầu