Realme chính thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới trên toàn cầu

Với định hướng thương hiệu tạo ra những sản phẩm dành cho giới trẻ năng động và sáng tạo, Realme cũng vừa giới thiệu một hình ảnh như vậy thông qua bộ nhận diện thương hiệu mới tại các thị trường.
Realme chính thức giới thiệu hệ thống nhận diện thương hiệu mới trên toàn cầu