Founder Swequity Ultimate Fitness - Từ thạc sĩ kế toán đến người sáng lập thương hiệu gym nổi tiếng Hà Nội

Từ một thạc sĩ kế toán, đến một vlogger với hàng trăm ngàn người yêu thích gym theo dõi, Nguyễn Hoàng Trí Dũng trở thành người sáng lập và điều hành của phòng gym nổi tiếng Hà Nội.
Founder Swequity Ultimate Fitness - Từ thạc sĩ kế toán đến người sáng lập thương hiệu gym nổi tiếng Hà Nội