Tìm hiểu Châu Âu - miền đất vàng cho làn sóng di dân tại Hội nghị di trú toàn cầu 2019

Những năm gần đây, khái niệm định cư Châu Âu đã dần trở nên phổ biến hơn cho nhà đầu tư Việt Nam thông qua chương trình đầu tư tại các quốc gia như: Ireland, Síp, Bulgaria, Malta...
Tìm hiểu Châu Âu - miền đất vàng cho làn sóng di dân tại Hội nghị di trú toàn cầu 2019