Chúng tôi hướng đến cộng đồng doanh nhân Việt Nam

Tin rằng thành công của doanh nghiệp là sự tổng hòa của tăng trưởng lợi nhuận trong kinh doanh và tạo ra tác động xã hội tích cực, nên trong năm 2018 Pernod Ricard - đã tiếp tục đầu tư cho các doanh nghiệp cũng như các chương trình cộng đồng tại Việt Nam.
Chúng tôi hướng đến cộng đồng doanh nhân Việt Nam