Nghiên cứu cho thấy muốn tăng trưởng kinh tế, người dân phải chăm... tập thể dục

Nghiên cứu cho thấy muốn tăng trưởng kinh tế, người dân phải chăm... tập thể dục

15/06/2019 - 10:02

Tình trạng rửa tiền trên thế giới đã tăng 20 lần trong khoảng 1990-2009 để đạt hơn 2 nghìn tỷ USD. Trong khi đó, tham nhũng và...