Quảng Bình có tân Chủ tịch UBND tỉnh

PV | 07-12-2018 - 10:09 AM

Ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình vừa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 6/12, kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Hữu Hoài; tiến hành biểu quyết miễn nhiệm và thông qua dự thảo nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Trần Thuynh, nguyên Giám đốc Sở Tài chính nghỉ hưu theo chế độ quy định.

Tiếp đó, HĐND tỉnh đã bầu bổ sung và thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả, ông Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình đã trúng cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 46/47 phiếu, chiếm 93,87% tổng số đại biểu HĐND tỉnh.

Như vậy, ông Trần Công Thuật đã trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021, thay ông Nguyễn Hữu Hoài (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh) nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Trần Công Thuật sinh ngày 26/6/1961. Quê quán: Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Trình độ học vấn: Cử nhân Sư phạm Sinh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Hiện ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng bình. Ông là ĐBQH khóa 11 nhiệm kỳ 1999-2004, ĐBQH khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021.

PV

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM