Bộ Nội vụ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Y Vân | 10-08-2018 - 12:06 PM

Chiều 9/8, Bộ Nội vụ đã tổ chức công bố và trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự.

Theo đó, chiều ngày 09/8/2018, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Toàn giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Quyết định giao Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế đối với ông Nguyễn Văn Lượng, Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Hà Thị Dung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi chính phủ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao: Quyết định số 1839/QĐ-BNV ngày 8/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Toàn, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Quyết định số 1840/QĐ-BNV ngày 8/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao Quyền Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế đối với ông Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Biên chế;

Quyết định số 1840/QĐ-BNV ngày 8/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động và bổ nhiệm bà Hà Thị Dung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổng hợp;

Quyết định số 1842/QĐ-BNV ngày 8/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc điều động và bổ nhiệm bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho các tân Vụ trưởng, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu các cán bộ vừa được bổ nhiệm, điều động cố gắng tối đa phát huy sở trường, năng lực, giữ gìn đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh, toàn diện để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Y Vân

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM