Công bố khoản lỗ kỷ lục và doanh thu đáng thất vọng, cổ phiếu Uber trượt dốc

Công bố khoản lỗ kỷ lục và doanh thu đáng thất vọng, cổ phiếu Uber trượt dốc

09/08/2019 - 10:08

Không chỉ có khoản lỗ lớn, điều thực sự khiến thị trường lo ngại là mức tăng trưởng doanh thu đáng thất vọng của Uber.