Bộ Thông tin và Truyền thông nói gì về việc chấm dứt hợp đồng giữa MobiFone và AVG?

L.T | 13-03-2018 - 15:54 PM

Theo văn bản của Bộ Thông tin và truyền thông, số tiền mà MobiFone được nhận lại bao gồm 95% giá trị hợp đồng đã thanh toán cho AVG, cùng tiền lãi và các chi phí liên quan mà đơn vị này phải chi trả trong quá trình thực hiện hợp đồng với AVG, theo nguyên tắc thu hồi đầy đủ và không thất thoát vốn Nhà nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có thông cáo báo chí về việc chấm dứt hợp đồng MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Theo đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư khẩn trương thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, trong điều kiện hợp đồng chưa thực hiện xong, Bộ đã chỉ đạo MobiFone và nhóm cổ đông AVG đàm phán chấm dứt hợp đồng với nguyên tắc thu hồi đầy đủ số vốn mà MobiFone bỏ ra.

Ngày 12/3, tại trụ sở của Bộ, các bên đã thống nhất thanh lý hợp đồng khi MobiFone chấp nhận hoàn trả lại toàn bộ cổ phần AVG cho nhóm cổ đông, còn nhóm cổ đông hoàn trả lại đầy đủ số tiền MobiFone thanh toán, cộng với tiền lãi và các chi phí liên quan.

Như vậy, MobiFone sẽ nhận được số tiền lớn hơn số tiền mà đơn vị này đã thanh toán cho nhóm cổ đông của AVG.

Bên cạnh đó, do việc thanh tra nên MobiFone chưa thực hiện thanh toán nốt 5% giá trị chuyển nhượng theo đúng tiến độ cam kết trong hợp đồng. Vì vậy, trong trường hợp MobiFone không chấp nhận việc chấm dứt hợp đồng thì Nhóm cổ đông có quyền đơn phương chấm dứt theo quy định pháp luật và MobiFone có thể bị phạt tới 8% giá trị hợp đồng (tổng giá trị hợp đồng là khoảng 8.889,8 tỷ đồng). Điều này được nhận định là không có lợi cho MobiFone (Nhà nước).

Do đó, việc 2 bên thống nhất chấm dứt hợp đồng là giải pháp tối ưu, đúng quy định pháp luật, đảm bảo thu hồi đầy đủ vốn mà MobiFone đã đầu tư, không làm thất thoát theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư.

L.T

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM