Chứng khoán Everest – tạo đà để bứt phá

Ánh Dương | 07-11-2018 - 13:23 PM

Sau tái cơ cấu cổ đông và tài chính, Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest (EVS) đang dần lấy lại đà hồi phục mạnh mẽ với kết quả kinh doanh hết sức khả quan. Theo báo cáo kết quả kinh doanh Quý III của EVS, tổng lợi nhuận trước thuế Quý III của Công ty đạt hơn 27 tỷ đồng; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt hơn 50 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2017.

Doanh thu hoạt động 09 tháng đầu năm của Công ty đạt mức 135,8 tỷ tăng trưởng 75% so cùng kỳ trong đó: doanh thu lãi từ các khoản tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) đạt mức 66,4 tỷ đồng tăng 98%; doanh thu lãi từ các khoản cho vay và phải thu, doanh thu môi giới chứng khoán lần lượt đạt các mức tăng là 82% và 32%. Ngoài ra, các chỉ tiêu khác liên quan trong Báo cáo kết quả kinh doanh cũng đều đạt được mức tăng trưởng đáng kể.

Trong tháng 03/2018, Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên EVS đã họp và thông qua kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2018 của Công ty với các chỉ tiêu lần lượt là 166 tỷ đồng và 60 tỷ đồng. Như vậy, tính đến hết 9 tháng đầu năm Công ty đã hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu và 83% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHĐCĐ giao phó.

Trong năm 2018, Công ty cũng đã triển khai kế hoạch tăng Vốn Điều lệ lên 1.000 tỷ đồng thông qua phương chức thức chào bán cổ phiếu ra công chúng và đã được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 25/10/2018. Đây được coi là đòn bẩy mạnh mẽ góp phần nâng cao năng lực tài chính của Công ty nhằm triển khai cung cấp đầy đủ các dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán để phục vụ tốt nhất nhu cầu của các nhà đầu tư.

Nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh doanh mà ĐHĐCĐ giao phó, đồng thời đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngày càng gia tăng, EVS đã tập trung mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh với việc thành lập Chi nhánh Hàm Nghi tại Quận 1, TP HCM vào ngày 18/9/2018. Chi nhánh Hàm Nghi hiện đã đi vào hoạt động ổn định và EVS đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục thành lập Chi nhánh Bà Triệu tại thành phố Hà Nội (dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2018) nâng tổng số Chi nhánh của Công ty lên 03 Chi nhánh.

Song song với chiến lược phát triển mạnh mảng cung cấp dịch vụ, mở rộng thêm mạng lưới môi giới, hoạt động tư vấn đầu tư cũng như các hoạt động tài chính khác, EVS vẫn tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyển dụng đối với các nhân sự có trình độ nghiệp vụ cao tại nhiều vị trí để đáp ứng quy mô phát triển của Công ty cũng như tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Cùng với việc đưa toàn bộ 60 triệu cổ phiếu Công ty lên giao dịch tại sàn UPCoM vào 1/8/2018, (và tiến tới giao dịch trên sàn chứng khoán niêm yết HNX vào năm 2019) có thể coi 2018 là năm bản lề đối với sự chuyển mình mạnh mẽ tìm lại vị thế và chinh phục những đỉnh cao mới của EVS.

Ánh Dương

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM