Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc FLC đăng ký mua cổ phiếu ART

Hải An | 02-10-2018 - 12:59 PM

Sau giao dịch, Bà Hương Trần Kiều Dung sẽ chính thức trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

Ngày 02/10/2018, Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex (mã chứng khoán: ART) vừa nhận được Công văn của Bà Hương Trần Kiều Dung – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC thông báo sẽ mua vào cổ phiếu ART.

Tại công văn này, Bà Hương Trần Kiều Dung thông báo về ý định thực hiện việc mua vào 500.000 cổ phiếu ART để sở hữu cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex. Việc mua vào dự kiến diễn ra trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ ngày 03/10/2018.

Như vậy, sau giao dịch, Bà Hương Trần Kiều Dung sẽ chính thức trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex.

Hải An

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM